Ministerstvo zemědělství představilo návrhy lokalit pro výstavbu nových vodních nádrží

Ministerstvo zemědělství představilo návrhy lokalit pro výstavbu nových vodních nádrží

Zdroj: MZE, 11.5.2020

Do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod bylo přidáno 31 nových lokalit.
Vodní zdroje ČR jsou závislé na srážkách, veškerá voda z našeho území odtéká. Proto je nutné zvyšovat zadržování vody v krajině a to nejen zadržovánmí vody v půdě, ale i ve vodních nádržích.
Nové lokality pro stavbu vodních nádrží byly projednány a schváleny s obcemi, kterých se týkají.

Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod obsahuje území, kde je možné realizovat vodní nádrže. Tyto lokality mají vhodný terénní tvar, nízké osídlení a zástavbu a vodní toky s dobrou kvalitou vody. Na územích zanesených v Generelu se mohou realizovat dočasné stavby se životností do 50 let nebo stavby, které bude možné vykoupit a odstranit.

Seznam nově navržených lokalit v Královéhradeckém kraji:

Název lokality Objemi mil.m3 Plocha ha Stanovisko obcí
Bělá u Pecky 4,0 40,0 ano
Skuhrov 30,7 93,6 ano

 

Ostatní kraje a celou informaci najdete ZDE

Prezentace v přiloženém materiálu.