Ministerstvo zemědělství povolilo s podmínkou dřívější sečení ploch s chřástalem

Ministerstvo zemědělství povolilo s podmínkou dřívější sečení ploch s chřástalem

13.8.18
Z důvodu nedostatku krmiv kvůli suchu požadovaly nevládní organizace povolení dřívějšího pokosení ploch se specifickým managementem  Ochrana chřástala polního. Ministerstvo zemědělství požadavku vyhovělo, a pokud žadatel předloží souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody, může půdní blok posekat již před 15. srpnem. Není požadováno potvrzení hydrometeorologického ústavu.

Podrobnosti najdete v přiloženém článku.