Ministerstvo připravuje změny v chystaném zpřísnění eroze

Ministerstvo připravuje změny v chystaném zpřísnění eroze

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy připravuje a následně zveřejní nové postupy a pravidla hospodaření na polích ohrožených vodní erozí. Podle nich pak budou zemědělci postupovat, aby ochránili pole a zároveň zachovali zemědělskou produkci.

Roztřídění erozně ohrožené půdy bude přenastaveno, aby lépe odpovídalo specifickým vlastnostem jednotlivých kategorií erozního ohrožení a také aby se zohlednil pokrok v nových postupech pěstování a nové technologické postupy vyzkoušené při výzkumných projektech.
Mírně erozně ohrožené půdy rozdělíme do dvou podkategorií podle stupně erozního ohrožení. Na jedné začnou platit přísnější pravidla, na druhé v podstatě zůstanou zachovány současné postupy, řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Změny v protierozní ochraně si vyžádala už platná protierozní vyhláška a nový Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027.

MZe ve snaze zmírnit dopady těchto opatření na zemědělce sestavilo pracovní skupinu složenou se zástupců MZe, odborných institucí a nevládních zemědělských organizací, jako jsou například Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Asociace soukromého zemědělství ČR. Úkolem pracovní skupiny je najít nejlepší podmínky pro péči o půdu a zároveň neohrozit živočišnou i rostlinnou produkci a konkurenceschopnost našich zemědělců.

Jedním z výsledků jednání skupiny je, že kategorie silně ohrožených půd, na kterých se například nesmí kvůli erozi pěstovat brambory, cukrová řepa nebo kukuřice, naroste pouze mírně, a to o 11 % (ze současných 54,6 tisíc hektarů orné půdy na 60,6 tisíc hektarů). Dojde také k rozšíření kategorie mírně erozně ohrožených ploch, na kterých bude možné i nadále pěstovat kukuřici, brambory nebo cukrovou řepu s použitím vhodných půdoochranných technologií. Tyto změny budou postupně zaneseny i do registru zemědělské půdy LPIS.

Celá informace ZDE.