Mimořádné veterinární opatření – slintavka a kulhavka

Mimořádné veterinární opatření – slintavka a kulhavka

Státní veterinární správa vydala nařízení v souvislosti s hrozbou zavlečení slintavky a kulhavky ze zahraničí.
Plné znění nařízení v příloze.