Mimořádné opatření UKZUZ – Rodenticidy od 3.9.2020

Mimořádné opatření UKZUZ – Rodenticidy od 3.9.2020

Mimořádné opatření UKZUZ – Rodenticidy od 3.9.2020

Zdroj: UKZUZ 3.9.2020

Možnosti aplikace rodenticidů STUTOX II a RATRON GW ve zvýšené dávce a STUTOX II plošně rozhozem  – Nařízení UKZÚZ s platností od 3.9.2020 do 31.12.6.2020. Pokud kalamitní výskyt hraboše pomine dříve, UKZÚZ Nařízení zruší.  
Celé znění nařízení: http://eagri.cz/public/web/file/658058/Vydana_Narizeni_o_povoleni_omezeneho_a_kontrolovaneho_pouziti_pripravku_na_ochranu_rostlin_k_3._9._2020.pdf

Aplikace do nor: zvýšená dávka RATROV GW a STUTOX II = 5 granulí /nora; max. 10 kg/ha
Aplikace rozhozem: přípravek STUTOX II = max. 10 kg/ha

Oznámení o aplikaci přípravků a podnět pro UKZUZ – v příloze

Aplikace do nor:
– ručně, aplikační tyčí, lopatkou, „hraboším pluhem“
Honební pozemky:
– nahlásit 3 dny před aplikací UKZUZ, uživateli honitby a pokud v okolí ploch
Pozemky v sousedství s pozemky navštěvovanými širokou veřejností:
– oznámit 3 dny předem obecnímu nebo městskému úřadu
Zvýšenou dávku neaplikovat na pozemky navštěvované širokou veřejností
Další podmínky:
– sbírat mrtvé hraboše po dobu minim. 48 hodin od aplikace
– na hranici s oblastí navštěvovanou veřejností označit pozemek „Varování, plocha je ošetřena rodenticidem – zákaz vstupu do (datum). Cedule na hranici pozemku minim po dobu 48 hodin od aplikace
 

Aplikace plošně rozhozem:
Podmínkou aplikace rozhozem je vydání rozhodnutí UKZUZ, kterému předchází posouzení situace na pozemku

– rozhoz rozmetadlem schopným aplikovat 10 kg/ha, ne ručně, ne ručním rozmetadlem
– ochranné pásmo voda 10 m, pohyb lidí 5 m
– jen za sucha
– jen na plochu s porostem, ale nesmí ulpět na listech
– odstraňovat mrtvé hraboše do 48 hodin od aplikace
– s uživatelem honitby projednat vyhánění zvěře
Honební pozemky:
– nahlásit 3 dny před aplikací UKZUZ, uživateli honitby a pokud v okolí ploch
Pozemky v sousedství s pozemky navštěvovanými širokou veřejností:
– oznámit 3 dny předem obecnímu nebo městskému úřadu
Rozhozem neaplikovat na pozemky navštěvované širokou veřejností
– na hranici s oblastí navštěvovanou veřejností označit pozemek „Varování, plocha je ošetřena rodenticidem – zákaz vstupu do (datum)“. Cedule na hranici pozemku minim po dobu 48 hodin od aplikace
 

Grafy výskytu hraboše ZDE.

Oznámení aplikace rodenticidu uživateli honitby a UKZUZ ZDE