Mimořádné 10. kolo příjmu žádostí na podporu investic z PRV

Mimořádné 10. kolo příjmu žádostí na podporu investic z PRV

Od 14.7.2020 do 4.8.2020 bude SZIF přijímat žádosti o podporu investic
 v mimořádném 10. kole příjmu.

Žádosti se budou přijímat do operací:
4.1.1 – investice do zemědělských podniků
4.2.1 – zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora bude směřována na produkci ovoce, zeleniny, brambor, chmele, zlepšení životních podmínek prasat a drůbeže a zpracování vlastní produkce.
Nově bude umožněno zálohové financování.
Do živočišné výroby bude směřovat 1 miliarda Kč, do rostlinné výroby 0,8 mld. Kč, do zpracování produkce 1,6 mld. Kč a na wellfare zvířat 0,6 mld. Kč.
Pro malé podniky a zpracování budou připravené samostatné preferenční obálky.

V říjnu 2020 bude vyhlášeno další řádné kolo příjmu žádostí na vzdělávání, podporu mladých začínajících zemědělců, diverzifikaci, agroturistiku a hospodaření v lesích.

PGRLF připravuje nový program Provoz 2020 – snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty.

Celá informace ZDE