Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých zemědělských odvětvích v roce 2022

Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých zemědělských odvětvích v roce 2022

Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu.

Legislativně tato podpora vychází z Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR. Předpokládá se, že celkově bude poskytnuto 831 764 tis. Kč.

Mimořádná podpora bude poskytována na následující opatření:

na chov prasnic
na chov kuřat chovaných na maso
na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka
pro pěstitele jablek
pro pěstitele konzumních brambor

Výši sazby SZIF zveřejní do 15. 8. 2022

Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022.

Podrobné informace naleznete na webu SZIF pod kolonkou SZIF poskytuje > Společná organizace trhů > Mimořádná podpora na přizpůsobení…
https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022 

Kompletní text nařízení vlády najdete také v příloze tohoto mailu. Podrobná příručka pro žadatele je ke stažení zde:
Příručka pro žadatele – Jak podat žádost o mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022 (na rozeslání e-mailem je soubor příručky kvůli množství obrázků příliš velký)

Žádosti se podávají od 20.6. do 30.6.2022, formulář je dostupný na Portálu farmáře SZIF přes žlutou dlaždici Mimořádná podpora na přizpůsobení 2022 (v menu Nová podání pak ve žluté skupině „Společná organizace trhu“):

Pokračování ke stažení

Nařízení vlády ke stažení