MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 1.3.2021 (NOUZOVÝ STAV)

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 1.3.2021 (NOUZOVÝ STAV)

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY OD 1.3.2021 (NOUZOVÝ STAV)

1. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST(do odvolání):

Ochrana úst a nosu = respirátor FFP2, KN95 nebo chirurgická obličejová rouška 3 vrstvá („zdravotnická oličejová maska“):
– vnitřní prostory staveb kromě bydliště (byt, hotelový pokoj atd.)
– veřejně přístupná místa v zastavěném území obce
– na veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce při setkání 2 lidí blíže než na 2 metry

Vnitřní veřejné prostory – jen respirátor FFP2 nebo KN95:
– prodejny, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, mezinárodní letiště, prostředky MHD, nástupiště, zastávky, čekárny a motorová vozidla, pokud v nich nesedí členové jedné domácnosti
– výjimky: děti 2 – 15 let mohou mít chirurgickou roušku

Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit zaměstnance prostředky ochrany dýchacích cest (FFP2, KH 95).

Výjimky z nošení roušek a celé znění Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ZDE.

2. OMEZENÍ POHYBU (Krizové opatření vlády od 1.3.2021 do 21.3.2021):
– všem osobám zákaz opustit území okresu, kde mají trvalé bydliště (lze i v rekreačním objektu, kde se bude osoba zdržovat po nabytí účinnosti opatření)
– zákaz vstupu do okresu, kde nemá osoba trvalé bydliště
– výjimky: cesta do zaměstnání, péče o sobu blízkou, péče o dítě, zvířata a odkládání odpadu; cesta do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, na veterinu, zařizování neodkladných úředních záležitostí včetně doprovodu příbuzných; výkon povolání, cesta na pohřeb, na volby, cesta za účelem vycestování z ČR, návrat do trvalého bydliště
– zákaz volného pohybu osob od 21“00 do 4:59 hod. s výjimkami (venčneí psů do 500 m od domu, zaměstnání atd.)
– nařízení od 5:00 do 20.59 zůstat ve svém trvalém bydlišti (sport jen v obci)
– venku společně max. 2 osoby, pokud nejde o členy jedné domácnosti
– zaměstnavatelům nařízení využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci  mohou vzhledem k charakteru práce a podmínkám v bydlišti vykonávat
– osoby starší 15 let musí prokázat důvod využití výše stanovených výjimek
– omezení práva pokojně se shromažďovat
– volby a zasedání orgánů právnických osob:
    – na zasedání více než 10 osob: respirátory, 2 metry rozestupy + negativní antigenní test max. 3 dny   
      starý
   – max. počet osob na zasedání 50, pokud se nejedná o volby
– doporučení uzavřít dětská hřiště
Celé znění včetně výjimek ZDE.

3. MALOOBCHOD A SLUŽBY:  ZDE

4. ŠKOLSTVÍ: ZDE

 

V PŘÍLOZE ČLÁNKU NAJDETE FORMULÁŘE PRO CESTU DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  A PRO CESTY MIMO OKRES.