Mimořádná finanční podpora pro zemědělce členských zemí

Mimořádná finanční podpora pro zemědělce členských zemí

Rada pro zemědělství a rybářství, Brusel, 21.3.2022
– schválena speciální finanční podpora pro postižené sektory – ČR 270 mil. Kč, v ČR využití pro chov prasat a pěstitele jablek – detaily se budou diskutovat na MZE
– zálohy na přímé platby 2022 budou ve výši 70%
– úhory bude možné využít pro produkci pícnin a bílkovinných plodin nebo pro pastvu

Celá zpráva ZDE.