Metodický pokyn ke snížení škod způsobených zvěří

Metodický pokyn ke snížení škod způsobených zvěří

zdroj.: eagri.cz ; svetmyslivosti.cz

Ministerstvo zemědělství (MZe) jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn č. j. 47256/2022-MZE-16233 ke snížení škod působených zvěří, a to redukcí početních stavů spárkaté zvěře. Pokyn směřuje ke snížení počtu kusů jednotlivých druhů spárkaté zvěře (v lesních honitbách i zajíců) kvůli omezení dopadů zvěře na obnovu lesních porostů a škod na zemědělských plodinách a pozemcích. Tento metodický pokyn má rovněž za cíl sjednotit přístup orgánů státní správy myslivosti. Novým pokynem se ruší předchozí pokyn č. j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne 20. 9. 2019.

Celé znění najdete ZDE