METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍMÉ PLATBY, AEKO, EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTV Í, NATURA 2000, DŽPZ, ANC a ZALESŇOVÁNÍ PRO ROK 2022

METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍMÉ PLATBY, AEKO, EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTV Í, NATURA 2000, DŽPZ, ANC a ZALESŇOVÁNÍ PRO ROK 2022

Přímé platby ZDE.
Agro-environmentální opatření   ZDE.
Navazující agro-environmentální opatření ZDE.
Méně příznivé oblasti ANC ZDE.
NATURA 2000 ZDE.
Ekologické zemědělství ZDE.
Navazující ekologické zemědělství ZDE
Dobré životní podmínky zívřat ZDE.
Zalesňování zemědělské půdy ZDE.