MAS KRKONOŠE VYHLAŠUJE 3. VÝZVU K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ Z PRV

MAS KRKONOŠE VYHLAŠUJE 3. VÝZVU K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ Z PRV

MAS Krkonoše vyhlásila 3. Výzvu k podávání projektů z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí 21.6. – 8.7.2019 prostřednictvím Portálu farmáře

Termín registrace žádosti na RO SZIF 8.8.2019

 

Znění  Výzvy a jednotlivých fichí najdete v přiložených materiálech.