MAS KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY VYHLAŠUJE 2. VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PRV

MAS KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY VYHLAŠUJE 2. VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PRV

Podávání žádostí se týká osob a firem na území MAS Jestřebí Hory.
Příjem žádostí probíhá od 15.4.2019 do 31.5.2019.
Žádosti se podávají do fiche 4 Podpora nezemělských činností
                                         fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích
                                         fiche 6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů
Podrobnosti najdete v přiložené výzvě.