KRNAP přijímá žádosti o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty

KRNAP přijímá žádosti o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty

V letošním roce je opět možné žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty, které jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska krajinného rázu.

Finanční podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu 0,3–5 ha (3 000–50 000 m2). Zdrojem příspěvku je Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenviromentálně-klimatických programů Ministerstva zemědělství.

Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, jedná se o:
   1.  seč s úklidem travní hmoty nebo pastvu.
   2. Mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty – 2022 je posledním rokem, kdy bude tento způsob péče ze strany Správy KRNAP ještě finančně podporován. Od roku 2023 již nebude mulčování s následným vyhrabáním podporovaným opatřením a nebude možné na ně čerpat finanční příspěvek.

Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do ortofotomapy (leteckého snímku) na Správě KRNAP.

Od 2022 je, že žádost je víceletá. Po podání této žádosti ji již zájemci v následujících letech podávat nemusí a automaticky bude bráno, že mají o příspěvek zájem i nadále. Žadatelům bude poté v dalších letech rovnou zaslána dohoda o provedení managementových opatření. V případě, že o příspěvek zájem mít nebudou, nebo budou mít v žádosti nějaké změny, je nutné tyto skutečnosti nahlásit na Správu KRNAP do 31. května daného roku.

Noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde provedou s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek.

Příjem nových žadatelů je od 1. dubna do 31. května. Na osobní schůzce je nutno se předem domluvit, a to telefonicky nebo e-mailem.

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz
Ing. Lenka Vrbková, tel: +420 605 321 990, lvrbkova(zavináč)krnap.cz
Mgr. Andrea Svobodová, tel. 499 456 316, asvobodova(zavináč)krnap.cz

Celá informace ZDE.