Krátkodobé skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě a dotace, info SZIF

Krátkodobé skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě a dotace, info SZIF

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) nyní nově definovalo podmínky, za kterých je možné skutečnost skladování dřeva na zemědělské půdě z důvodu kůrovcové kalamity na území ČR považovat za vyšší moc dle čl. 4 nařízení Komise (EU) č. 640/2014. Umožní se tak dočasné skladování kalamitního dřeva na zemědělské půdě, aniž by tím vlastník nebo nájemce zemědělské půdy ztratil nárok na zemědělskou dotaci, a to v principu za těchto podmínek:

1. skládka dřeva na zemědělském pozemku vznikne až po podání žádosti o dotaci v daném kalendářním roce
2. dřevo bude na zemědělském pozemku skladováno dočasně, nejpozději do konce kalendářního roku, za který je poskytována dotace
3. žadatelé o dotaci (přímé platby) oznámí skladování dřeva na zemědělském pozemku platební agentuře (SZIF) a současně doloží potvrzení odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa o kalamitním původu dřeva skladovaného na zemědělské půdě.

Podrobnosti k oznámení vyšší moci zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fplatby_na_zaklade_jz%2Fjz%2F1585131218583.pdf