Konzultační den v Hradci Králové

Konzultační den v Hradci Králové

Dne 9. 8. se v centru Regionálního informačního střediska Královéhradeckého kraje uskutečnil konzultační den pod vedením akreditovaného poradce Ing. Marcely Beranové. Návštěvnost tento den byla zatím od začátku července nejnižší. Možnosti konzultace využil pouze jeden zemědělec. Poskytnutá konzultace se týkala podkladů pro žádost o podporu z PRV.