KONTROLY V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ HNOJIV PODLE ZMĚN LEGISLATIVY V ROCE 2021

KONTROLY V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ HNOJIV PODLE ZMĚN LEGISLATIVY V ROCE 2021

KONTROLY V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ HNOJIV PODLE ZMĚN LEGISLATIVY V ROCE 2021

 

Od 1.1.2022 začíná platit novela zákona o hnojivech, která stanoví ZEMĚDĚLCŮM HOSPODAŘÍCÍM NA VÍCE, NEŽ 20 HA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VÉST EVIDENCI O POUŽITÍ HNOJIV V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A DO 31.1. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU JI PŘEPOSLAT NA UKZUZ.
Poprvé budete evidenci zpracovávat za rok 2022 a přeposílat ji prostřednictvím Portálu farmáře
na UKZUZ do konce ledna 2023.
 

ZEMĚDĚLCI HOSPODAŘÍCÍ V NITRÁTOVĚ ZRANITELNÉ OBLASTI (a to i částečně) MUSEJÍ LETOS POPRVÉ ZPRACOVAT BILANCI DUSÍKU VE SVÉM PODNIKU.
– bilance se zpracovává za období 1.7.  – 30.6., musí být zpracovaná do 31.12., TATO BILANCE SE NIKAM NEPOSÍLÁ, uchováváte ji doma pro kontrolu UKZUZ
– zároveň musíte vést evidenci sklizeného produktu (bilancí se zjišťuje pomě vloženého dusíku a dusíku odvezeného z pole s hlavní a vedlejší plodinou).
– povolený maximální průměrný přebytek dusíku je 70 kg/ha za celý podnik v průměru posledních tří let = průměr bilančních přebytků z roku 2021, 2022 a 2023 nesmí překročit 70 kg N/ha. Poprvé se bude dodržení bilančního přebytku kontrolovat v roce 2024.
– bilanční přebytek je „klouzavý“, tedy vždy za předchozí 3 roky (v roce 2024 se kontroluje přebytek za 2021.2022 a 2023; v roce 2025 se bude kontrolovat přebytek za roky 2022, 2023 a 2024 atd.)
– UKZUZ zatím nebude bilanční přebytek hodnotit, zatím se zaměří na správnost postupu při výpočtu
– do bilančního přebytku se nezapočítává dusík zanechaný pastvou

 

TABULKA PRO VÝPOČET BILANČNÍHO PŘEBYTKU a odpovědi na některé otázky najdete ZDE.

 

Celou informaci najdete ZDE.