Konsolidované znění zásad k 11.4.2024

Konsolidované znění zásad k 11.4.2024

Níže naleznete Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Dokument je pouze informativní se zapracovanými zpřesněními. Závazné znění je obsaženo ve schválených Zásadách Č.j. MZE-61145/2023-13111 a jednotlivých schválených Zpřesněních těchto Zásad:

  • Zpřesnění Zásad pro rok 2023 – Obecná část, DP 19.C. a Zpřesnění Zásad pro rok 2024 – DP 3.a., 3.h., 9.A.b.4. – Č.j. MZE-6356/2024-13111 ze dne 28. 2. 2024
  • Zpřesnění Zásad pro rok 2024 – DP 1.V., 18., 20. – Č.j. MZE-22726/2024-13111 ze dne 11. 4. 2024