Konference Udržitelné zemědělství

Konference Udržitelné zemědělství

Zveme Vás na akci pro zemědělce, zaměřenou na udržitelné zemědělství, jako trend dnešní doby.

Akci pořádá CIRI dne 12. 3. 2024 v TECHNOLOGICKÉM CENTRU Hradec Králové https://www.tchk.cz/konferencni-saly v čase 9,30 – 14,00 hod.

Akce je rozdělena do tří tematických bloků, které nabídnou prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností i fundovanou debatu a přinesou nejnovější vědecké poznatky v oblasti regenerativního zemědělství.

V průběhu akce bude možné zakoupit publikaci Dala Stricklera o regenerativním zemědělství, která byla pokřtěna minulý měsíc na konferenci Živá krajina.

V případě zájmu se registrujte buď přes QR kód na přiloženém programu nebo na našich stránkách https://www.proinovace.cz/cs/udalosti/regenerativni-zemedelstvi-11456

Účast je bezplatná.