KOMUNIKACE MEZI ŽADATELEM O DOTACE A SZIF – LZE I PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMUNIKACE MEZI ŽADATELEM O DOTACE A SZIF – LZE I PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY

Zdroj: SZIF

Podle informace SZIF z 8.6.2020 bude možné při komunikace se SZIF používat i nadále datovou schránku žadatele. Zároveň budou všechny písemnosti uložené na Portálu farmáře.

Pro doručované písemnosti platí následující pravidla:
1) Má-li žadatel zřízenou datovou schránku, bude SZIF doručovat veškeré písemnosti (výzvy, rozhodnutí) do datové schránky. Následně bude stejnopis písemnosti doručen na Portál farmáře.
K okamžiku doručení písemnosti.

2) Nemá-li žadatel zřízenou datovou schránku, avšak má zřízen přístup na Portál farmáře, bude SZIF doručovat na Portál farmáře.

3) Nemá-li žadatel zřízenou datovou schránku, ani nedisponuje přístupem na Portál farmáře, bude SZIF doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (tj. poštou).