KLIMATICKÁ ZMĚNA NA ÚZEMÍ ČR – STUDIE SustEs

KLIMATICKÁ ZMĚNA NA ÚZEMÍ ČR – STUDIE SustEs

KLIMATICKÁ ZMĚNA NA ÚZEMÍ ČR – STUDIE SustEs

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (dále AV ČR) Czech Globe vypracoval aktuální studii, která odhaduje vývoj klimatické změny na našem území.  Studie obsahuje několik scénářů s vyčíslením jejich pravděpodobnosti. Výhodou studie je, že pracuje s daty z našeho území, protože studie zpracovávané celosvětově uvádějí pro naše území nereálné údaje.

Podle studie AV ČR se do poloviny stolení oteplí asi o 2 stupně, do roku 2040 asi o 1 stupeň, dojde k mírnému poklesu srážkových úhrnů, což vytváří podmínky pro vyšší výskyt období sucha. Počet tropických dnů má vzrůst na trojnásobek oproti období 1981 – 2010 a narůstat mají také dny se srážkovými úhrny nad 10 či 20 mm, od poloviny stolení i s úhrny nad 50 mm.

Podrobnější informace najdete zde: http://www.agris.cz/zemedelstvi/cesko-ma-nova-a-dosud-nejpresnejsi-data-o-dopadu-klimaticke-zmeny?id_a=204876

Studie je k dispozici zde: https://www.klimatickazmena.cz/cs/