Klecové chovy slepic

Klecové chovy slepic

„V KLECI“ – POŘAD 168 HODIN V NEDĚLI 17.6.2018 K CHOVU DRŮBEŽE V KLECÍCH

Od neděle 17.6.2018 se mezi drůbežáři intenzivně řeší informace podané v reportáži „ V kleci“  v pořadu 168 hodin na ČT1. Reportáž byla věnovaná chovu drůbeže v klecích a podle názoru Českomoravské drůbežářské unie podala veřejnosti zkreslené informace.

V reakci na uvedenou reportáž se rozproudila diskuse k podmínkám chovu nosnic v klecích, do které kromě chovatelů a ochránců zvířat přispívají i vědci a odborníci zabývající se chovem a wellfare drůbeže.

Reportáž můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/218452801100617/, 8:37 min.

Některé názory chovatelů a odborníků k reportáži:
Českomoravská drůbežářská unie
: http://www.agris.cz/zemedelstvi/vyjadreni-ceskomoravska-drubezarska-unie-z-s-k-reportazi-ct-poradu-168-hodin-ze-dne-17-6-2018-?id_a=200349

http://www.agris.cz/zemedelstvi/zrusit-klece-by-nas-stalo-az-sest-miliard-skoncila-by-era-levnych-vajec-tvrdi-drubezari?id_a=200381

Katedra speciální zootechniky ČZU v Praze: http://www.agris.cz/zemedelstvi/v-klecich-uhyne-mene-slepic-nez-ve-volnych-chovech-rika-profesorka-ozobavaji-se-z-nudy?id_a=200369