Jednání představenstva OAK Trutnov

Jednání představenstva OAK Trutnov

Informace z jednání představenstva okresní agrární komory Trutnov dne 10. října 2017

V úterý 10. října 2017 se opět sešlo na jednání  představenstvo  Okresní agrární komory Trutnov. Jednání se uskutečnilo v penzionu U Skutilů v Pilníkově. Majitel penzionu pan Skutil je dlouholetým členem OAK Trutnov i členem představenstva. Hospodaří v okolí obce Pilníkov, věnuje se živočišné a  rostlinné výrobě.

Představenstvo se zabývalo především plněním rozpočtu okresní komory k 30.6.2017. Slabinami letošního rozpočtu jsou nedoplatky členských příspěvků, které se nedaří na dlužnících vymoci a absence příjmů z regionální agrární komory, pro kterou ředitelé okresních komor vykonávají činnosti v rámci jednotlivých projektů.

Dalším tématem bylo zhodnocení letošních Dožínek konaných v sobotu 16.9.2017 u koupaliště Flošna v Hradci Králové. Regionální agrární komora byla pořadatelem Dožínek poprvé. Součástí Dožínek byl i Den propagace zemědělství a potravinářství kraje v pátek 15.9.2017. Tento Den dostala jako organizátor na starosti ředitelka OAK Trutnov.
Den propagace měl seznámit děti ze základních škol se zemědělstvím a příbuznými obory zábavnou formou. Pro děti bylo připraveno 16 stanovišť s úkoly, za jejichž splnění dostávaly razítka do pracovního listu.  Vyplněné pracovní listy byly slosovány a vylosované děti obdržely věcné ceny, které jim byly předány prostřednictvím jejich škol. Stanoviště pro děti připravily zemědělské školy a školy s příbuznými obory, nevládní organizace a chovatelé hospodářských zvířat.
V případě Dožínek v sobotu 16.9. členové představenstva navrhli usilovat o návrat Dožínek do Šimkových sadů, kde se uskutečnily první ročníky. Prostředí Šimkových sadů je pro Dožínky vhodnější a příjemnější, než asfaltová plocha před koupalištěm.

V diskusi bylo zmíněno budování cyklistických stezek Trutnov Trials, kde je cílem přilákat ročně 40 tisíc návštěvníků do lokality Čížkovy kameny a okolí.  Trasy jsou značeny nejen v lesích, ale i na zemědělských pozemcích a zvyšující se provoz na nich začíná komplikovat hospodaření.

Další jednání představenstva OAK Trutnov se uskuteční v pondělí 13.11.2017.