Jednání Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR o mléku

Jednání Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR o mléku

Jednání Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR k dalšímu vývoji cen mléka a ke spolupráci mezi chovateli dojnic a mlékárnami
 

Konstatování a závěry z jednání Sekce pro mléko Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR, které se za účasti prezidentů obou organizací a za účasti představitelů mlékáren konalo 1. listopadu 2017:

  • hlavním tématem jednání zástupců zpracovatelů a zástupců chovatelů bylo zhodnocení současného vývoje výroby, výkupu a zpracování mléka a možnosti další spolupráce v této oblasti;
  • poslední dny se objevují signály o poklesu cen sýrů a smetany a dále přetrvávají velmi nízké ceny vysokých evropských zásob SOM;
  • tento vývoj přes velmi nízké ceny mléka v loňském roce a začátkem roku 2017 přináší riziko poklesu výkupních cen mléka od zemědělců a přenáší se na velké problémy se stabilizací a potřebným růstem stavů dojnic;
  • po důkladném rozboru ekonomiky výroby a zpracování mléka a perspektivám tohoto odvětví a nutné motivaci zemědělců ke stabilizaci produkce mléka a zájmu mlékáren o zvyšování nákupu mléka, včetně postupného zvyšování mléčného tuku byly dohodnuty následující kroky;
  • bylo konstatováno, že výroba a ceny mléka se s ohledem na vývoj evropského a domácího trhu a s ohledem na tržní uplatnění produkce v průběhu roku 2017 vzájemně omezovaly a proto musí vzájemná komunikace prvovýrobců a zpracovatelů vést k tomu, aby se výkyvy minimalizovaly;
  • vzájemná shoda je v tom, že odvětví výroby mléka je z pohledu prvovýroby i z pohledu zpracovatelů ve struktuře tuzemského zemědělství natolik významné, že je nezbytné učinit kroky ke stabilizaci spolupráce, která umožní další rozvoj a působnost chovatelů i mlékáren na trhu v ekonomicky přijatelných mantinelech;
  • v zájmu řešení uvedené situace se obě komory shodly na tom, že cena mléka by měla nadále pokračovat v nastoleném trendu meziměsíčního růstu, a to podle struktury výroby a možností odbytu;
  • zemědělci očekávají realizační cenu na úrovni 9 – 9,50 Kč/l mléka;
  • o dalším zhodnocení vývoje situace na trhu s mlékem se bude jednat počátkem roku 2018.

Zdroj: Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR

Agrární komora České republiky