JEDLÝ HMYZ – INFORMACE PRO CHOVATELE A ZPRACOVATELE

JEDLÝ HMYZ – INFORMACE PRO CHOVATELE A ZPRACOVATELE

JEDLÝ HMYZ – INFORMACE PRO CHOVATELE A ZPRACOVATELE

Hmyz a hmyzí produkty nebyly do roku 1997 tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU, proto jsou nyní definovány jako „nová potravina“.
Každý druh hmyzu určený k lidské spotřebě musí projít schvalovacím procesem podle nařízení EP 2015/2283. Toto nařízení se vztahuje na celá těla živočichů (včetně hmyzu).
Doposud prodávané potraviny legalizované na trhu na základě legislativy jednotlivých členských zemí musejí projít schvalováním. Od podání žádosti do ukončení tohoto procesu budou mít výjimku.

Druhy jedlého hmyzu: cvrček domácí, potemník stájový, včela medonosná, cvrček krátkokřídlý, saranče stěhovavá, saranče pustinná, potemník moučný.

MZE zpracovalo Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu.

Podrobné informace ZDE.

Zásady správné zemědělské praxe – hmyz ZDE.