JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI NA APLIKACI RODENTICIDŮ – návod od MŽP:

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI NA APLIKACI RODENTICIDŮ – návod od MŽP:

Termín: do 21.6.2023 17:00 hod.
Sazba: 500,- Kč/ha
Hlásit aplikaci 3 dny předem UKZUZ a uživateli honitby:
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/postup-pri-oznamovani-aplikace.html

Bližší informace a odkaz na žádost:
Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

Žádost nelze podat na DPB, které spadají do oblasti s výskytem chráněných živočichů:

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=82685927279942ffbae18be948d371d9

V těchto oblastech lze podat žádost náhradu újmy za ztížené  za ztížené zemědělské hospodaření dle
§ 58 ZOPK, resp. za snížený výnos polní plodiny vzniklý v důsledku nepoužití pesticidu.