Jak na EET u spolkové činnosti?

Jak na EET u spolkové činnosti?

Musí se spolky zapojit do EET?
 

Pokud jste založili spolek, který například prodává výrobky na trzích, pořádá kulturní akce nebo získává příjmy z pronájmu, patrně nyní stojíte před otázkou, zda se máte zapojit do elektronické evidence tržeb (EET). Finanční správa ve své metodice řeší i podnikatelskou činnost spolků, v letošním roce k této metodice vydala ilustrativní příklady a po diskusích se zástupci spolků aktualizovala metodiku ve smyslu navýšení hranice pro vynětí tržeb těchto subjektů z evidence.

Seznamte se s metodikou krok za krokem v přehledném obrázku v odkazu http://www.etrzby.cz/cs/novinky_Jak_na_EET_u_spolkove_cinnosti.

Zdroj: Česká daňová správa