INVESTIČNÍ ÚVĚRY ZEMĚDĚLEC, 12. KOLO DNE 7.4.2021

INVESTIČNÍ ÚVĚRY ZEMĚDĚLEC, 12. KOLO DNE 7.4.2021

INVESTIČNÍ ÚVĚRY ZEMĚDĚLEC, 12. KOLO DNE 7.4.2021

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje všem svým klientům,
že dne 7. dubna 2021 v 9.00 hodin bude spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro toto kolo je počet přijatých žádostí stanoven na 250.

  • Nebude již možné si s předstihem stáhnout koncept žádosti o podporu, všechny potřebné informace naleznete v příručce k podání žádosti.
  • 12. kolo Investiční úvěry Zemědělec je určeno pro žadatele, kteří v uplynulých 12 měsících neuzavřeli smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.
  • Žadatel – minimální podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby 25%.
  • Investiční úvěr 100 tisíc Kč – 10 mil. Kč
  •  snížení jistiny úvěru max. 400.000 Kč na max. 30% poskytnutého úvěru, mladý začínající zemědělec na max. 40%
  • Přesné znění pravidel je publikováno na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ.
  • Samotnou žádost je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz.

V případě zájmu jsou pro žadatele k dispozici následující kontakty:

Infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538

E-mail: info@pgrlf.cz

IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

 

Investiční úvěry Zemědělec

Příjem žádostí v rámci 12. kola bude zahájen dne 7. 4. 2021 v 9:00.

 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Investiční úvěr Zemědělec (PDF 487 kB)

Vzor_žádosti_programu_Investiční úvěry_Zemědělec_fyzická_osoba (PDF 345 kB)

Vzor_žádosti_programu_Investiční_úvěry_Zemědělec_právnická osoba (PDF 410 kB)

 Nařízení komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (PDF 1MB)

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků (804 kB)

Příručka pro podání žádosti v rámci úvěrových programů PGRLF, a.s. (PDF 311 kB)

 Vzor plné moci pro podání žádosti v zastoupení Investiční úvěr Zemědělec (docx 17 kB)

Podnikatelský záměr IÚ Zemědělec (docx 15 kB)

 Formulář vstupních dat – daňová evidence (xlsx 94 kB)