INVESTIČNÍ PROJEKTY V RÁMCI PRV – POVINNÁ PUBLICITA – NOVÝ NÁSTROJ

INVESTIČNÍ PROJEKTY V RÁMCI PRV – POVINNÁ PUBLICITA – NOVÝ NÁSTROJ

Na webu SZIF je dostupná aktualizovaná Příručka pro publicitu 2023-2027.
Najdete ji ZDE. Verzi Příručky s vyznačením změn najdete ZDE.

Pro splnění podmínky povinné publicity můžete použít Generátor povinné publicity na webu MMR.

Upozornění:
1. na nástrojích publicity musí být viditelná část loga EU vžy největší z použitých log.
2. došlo k posunu povinné publicity u Zahájení činnosti mladého zemědělce. Nově musejí být nástroje publicity uplatněny už od podpisu Dohody (dosud od vyplacení dotace na účet). Více v příručce.
3. Do Příručky byl vložen odkaz na Generátor nástrojů povinné publicity na webu MMR.