Intersucho v okrese Jičín

Intersucho v okrese Jičín

V okrese Jičín se pracovníci v zemědělství aktivně zajímají o projekt Integrovaného systému sledování sucha. Jakým způsobem probíhá sledování a jakou formou se zasílají výsledky šetření do centrální databáze. 

Monitor Sucha byl vyvinut ve spolupráci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. (CzechGlobe) a Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Vstupní data pro výpočty jsou na základě smluvní spolupráce poskytovány Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Monitor sucha představuje nástroj, který v sobě kombinuje výsledky pozemních měření, dynamický model vodní bilance a metody dálkového průzkumu Země. Co do kvality a rozsahu vstupních dat, použitých metod, stupni rozlišení a co do způsobu ověřování celého systému, se jedná o novou kapitolu v monitoringu sucha na území ČR.

Pozemní měření je zajišťováno externími pracovníky. V okrese Jičín se nacházejí v současné době 4 aktivní zpravodajové. Každý, kdo by měl zájem se do projektu zapojit, je vítaný.

Více informací naleznete na www.intersucho.cz