INTEGROVANÁ PRODUKCE A EKOLOGIČTÍ ZEMĚDĚLCI – DOKLADY DO KONCE LEDNA 2021

INTEGROVANÁ PRODUKCE A EKOLOGIČTÍ ZEMĚDĚLCI – DOKLADY DO KONCE LEDNA 2021

INTEGROVANÁ PRODUKCE A EKOLOGIČTÍ ZEMĚDĚLCI – DOKLADY DO KONCE LEDNA 2021

15. 01. 2021

Do konce ledna 2021 mají žadatelé o platbu na produkci – ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností a žadatelé na EZ – intenzivní a ostatní ovocné sady povinnost doložit produkci ovoce za kalendářní rok 2020. Oba formuláře prokázání produkce lze vygenerovat na PF a spolu s potřebnými naskenovanými doklady přímo podat na SZIF.

Žadatelé o integrovanou produkci ovoce nebo zeleniny mají také do konce ledna povinnost doložit kopie rozborů vzorků ovoce nebo zeleniny.

Žadatelé na integrovanou produkci zeleniny dále do konce ledna mají povinnost doložit kopie evidenčních karet DPB, na kterých byla pěstována zelenina.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond