Informace ze semináře k mimořádným pracovním vízům pro zaměstnance z Ukrajiny 28.11.2019 NA MZE

Informace ze semináře k mimořádným pracovním vízům pro zaměstnance z Ukrajiny 28.11.2019 NA MZE

Od 1.12.2019 funguje nový systém pro přijímání Ukrajinských pracovníků „Mimořádné vízum“. V přiložených prezentacích najdete užitečné informace.
Garantem programu za AK ČR je ředitel kanceláře AK ČR Ing. Suchan: 602 433 375, suchan@akcr.cz