INFORMACE Z PORTÁLU INTERSUCHO Z TÝDNE 8.7. – 14.7.2019, SHRNUTÍ

INFORMACE Z PORTÁLU INTERSUCHO Z TÝDNE 8.7. – 14.7.2019, SHRNUTÍ

 

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (7.7 – 13.7.2019) k nám většinou proudil chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Srážek bylo nejvíce spojeno s přechodem tlakové níže od čtvrtka do neděle.  Na většině území spadlo mezi 10-25 mm a místy i přes 40 mm/týden. Nejvíce jich bylo v jižních Čechách, na severozápadě republiky a Znojemsku. Naopak většinou pod 10 mm/týden bylo na střední a severní Moravě a také na západě Čech (závětří Krušných hor). Teplota vzduchu byla na toto období nízká. Většinou se pohybovala od 18-25 °C.
V důsledku poměrně příznivého počasí bylo sucho, které se v minulém týdnu vyskytovalo téměř po celé České republice, zmírněno a to hlavně v povrchové vrstvě.

Po víkendových deštích a chladnějšímu počasí se situace zlepšila, ale čekáme postupné zhoršování stavu. Situace i nadále bude výrazně horší zvláště v hlubším sledovaném půdním horizontu.

Aktuální intenzita sucha: 

 Větší Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) zůstává i nadále v severní polovině republiky a ve východním cípu republiky, kde sledujeme až extrémní sucho.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) se nedočkala téměř žádného zlepšení a i nadále většinu republiky zasahuje výrazné až extrémní sucho.

Kategorii sucha S5, tedy extrémní sucho aktuálně pozorujeme téměř na 18 % území (oproti minulému týdnu došlo ke zlepšení o 32 %). Výrazné a výjimečné sucho pak na necelých 32 % území. Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 90 % území České republiky.
Deficit: 

 Deficit půdní vláhy byl v minulém týdnu mírně zlepšen v povrchové vrstvě (0-40 cm) a to především v jižní části republiky.
V hlubší vrstvě (0 – 100 cm) nedošlo k žádné významné změně, nejhorší stav pozorujeme v oblasti střední Moravy, Slezska a také severozápadně od Prahy.

V celém profilu do 1 m se k 14. 7. vyskytuje deficit zhruba na 99 % území. Na 86 % území je deficit nejméně 20 mm, na 74 % pak deficit od 20 do 60 mm a na 12 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: 

Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, a hlásí na mnoha místech zasychání plodin, praskliny v půdě či problémy s růstem TTP.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 11 okresů očekává extrémní poškození suchem.

Situace ve střední Evropě:

 V podstatě na celém území střední Evropy došlo v mezi-týdenním porovnání k mírnému zhoršení půdní vláhy. Nejvýrazněji lze tuto změnu pozorovat severovýchodně od ČR a v Rumunsku. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (15.7.-22.7.2019) budeme pod vlivem nevýrazného tlakového pole a příliv studeného a vlhkého vzduchu od severozápadu bude slábnout. Srážek příliš nebude. Počítá se s občasným deštěm ve čtvrtek, pátek a v neděli. Teploty vzduchu budou postupně stoupat a to na hranici 25 °C. O víkendu by se mohly dostávat až nad tropických 30 °C. Vzhledem k předpokládané kombinaci postupně vyšších teplot a menšího množství srážek se bude stav sucha v České republice po víkendovém zlepšení opět postupně zhoršovat.

Podrobná informace: https://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/14-cervenec-2019/