INFORMACE Z PORTÁLU INTERSUCHO Z TÝDNE 23.6. – 29.6.2019, SHRNUTÍ

INFORMACE Z PORTÁLU INTERSUCHO Z TÝDNE 23.6. – 29.6.2019, SHRNUTÍ

Zdroj: Intersucho

V uplynulém týdnu (23. 6. – 29. 6. 2019) jsme byli pod vlivem horkého a suchého vzduchu. Během celého týdne prakticky nepršelo a objevilo se jen pár lokálních bouřek. Tedy na většině území republiky lze konstatovat, že nebyly naměřeny žádné úhrny. Teplota vzduchu se pohybovala ve dvou vlnách. První vrchol nastal ve středu, kdy prakticky na celém území republiky byly maxima nad hranicí 33°C a dokonce bylo naměřeno i více než 38°C. Ve čtvrtek pak prošla velice slabá studená fronta, ale proudění se obrátilo, takže došlo k ochlazení na maxima okolo 26°C. O víkendu pak teplota začala opět růst a vyvrcholila v neděli maximy nad 35°C. Minimální teploty byly dosti variabilní. Od tropických nocí, kdy minimum nespadne pod 20°C, tak i velmi chladné noci s teplotou mezi 6-12°C v sobotu.
Následující období by mělo být na srážky chudé. Výhled na dalších 10 dní není vůbec pozitivní, jelikož čekáme sucho na celém území republiky a výjimečné až extrémní na 80 %.

Z pohledu sucha pozorujeme oproti předcházejícímu týdnu výrazné zhoršení situace. K prohloubení sucha došlo na prakticky celém území republiky v povrchové i hlubší vrstvě půdy. Nejvýrazněji tuto změnu pozorujeme v Čechách a ve Slezsku. Kategorii sucha S5, tedy extrémní sucho aktuálně pozorujeme na více jak 33% území. Výrazné a výjimečné sucho pak na necelých 32 % území. Nejvýrazněji se sucho, kvůli nedostatku srážek v minulém týdnu, projevuje v povrchové vrstvě půdy do 40 cm.

Po příznivé kondici vegetace v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky výrazně horší kondice vegetace v květnu. Srážky v průběhu května a návrat vyšších teplot vedl ke zlepšení stavu vegetace, která je aktuálně na většině území mírně v lepší kondici, než je obvyklé v tuto roční dobu. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení kondice vegetace zejména na Moravě. Naopak mezi-týdenní zhoršení situace můžeme pozorovat v západní části Čech. Hlášeny jsou projevy sucha u zejména u ozimých obilovin, řepky, okopanin a ovocných stromů. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hodnoceny v okresech Louny, Most, Břeclav a Mělník.  V některých oblastech reportéři hlásí poléhání z důvodu silných bouřek, pokračují také hlášení o výskytu hraboše polního a vysokých teplotách.

Situace ve střední Evropě: V podstatě na celém území střední Evropy došlo v mezi-týdenním porovnání k mírnému zlepšení půdní vláhy. Nejvýrazněji lze tuto pozitivní změnu pozorovat na území Maďarska a Rakouska. Výjimkou je pouze jihovýchodní část sledovaného území, kde naopak došlo k mírnému zhoršení a nejnižší hodnoty indexu pozorujeme na Jadranském pobřeží a také v severní Itálii.

Lepší než obvyklou kondicí vegetace nacházíme aktuálně na jihovýchodě území. Mezi oblasti, které vykazují výrazně horší kondici vegetace než je obvyklé, patří části Braniborska, východního Polska, severu Itálie a Švýcarska. Mezi-týdně se kondice vegetace zlepšila zejména ve středu domény (Česko, část Maďarska, Rakousko i Slovinsko). Na druhé straně ke zhoršení oproti minulému týdnu došlo na severozápadě sledovaného území a severovýchodě Polska. Nicméně kondice vegetace ještě nezahrnuje dopady vysokých teplot z posledních 2 týdnů.

 

Předpověď: Tento týden (1.7. – 8. 7. 2019) budeme hlavně pod vlivem tlakové výše, což by mělo znamenat většinou slunečné a suché počasí. Nejvíce srážek by mělo spadnout dneska (pondělí 1. 7. 2019) a to z bouřek tvořících se na studené frontě. To bude znamenat výrazné prostorové rozdíly. Lokálně mohou být úhrny i přes 40 mm/týden, ale na většině území republiky spadne jen do 5-10 mm za týden anebo dokonce nebude pršet vůbec. Za průchodem pondělní fronty se nám ochladí na normální letní teploty.
Následující období by mělo být na srážky chudé, což bude znamenat, že se nám krajina bude dále vysušovat. Výhled na dalších 10 dní není vůbec pozitivní, jelikož čekáme sucho na celém území republiky a výjimečné až extrémní na 80 %.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v první týdnu výrazně nad obvyklými hodnotami, zatímco ve druhé polovině měsíce naopak blízké průměru. Srážkově by ČR mělo v následujících dvou týdnech spíše pod normálem a následovat by měly srážkově normální týdny. Do konce července je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) snad jen s výjimkou jihovýchodu jižní Moravy. Deficit ve velké části Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi severozápadem Pražské aglomerace a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do konce srpna. Do konce druhé poloviny září pak je jen přibližně 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech.

Podrobné informace najdete zde: https://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/30-cerven-2019/