INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

V Praze dne 27. září 2017

Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo za období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 dodáno registrovaným prvním kupujícím následující množství mléka:

Dodávky: 250 000,0 tun

Přímý prodej: 1 273,5 tun

Celkové množství dodaného mléka registrovanými prvními kupujícími za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017:

Dodávky: 1 996 723,7 tun

Přímý prodej: 9 981,1 tun

K 31. 8. 2017 bylo v systému evidováno 74 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 29 odbytových organizací a 45 zpracovatelů mléka. Dále 1578 producentů dodávajících prvnímu kupujícímu a 400 producentů prodávajících mléko a mléčné výrobky konečnému spotřebiteli. Aktuálně působí na území České republiky 17 uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Pro zhodnocení situace v EU a na světových trzích si stáhněte dokument uložený pod textem níže.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond ČR

www.szif.cz