Informace z monitoringu tržní produkce mléka

Informace z monitoringu tržní produkce mléka

V Praze dne 20. září 2017

Situace v ČR Informace k prodeji mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli za měsíc srpen bude zveřejněna na konci tohoto měsíce.

V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo za období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 dodáno registrovaným prvním kupujícím následující množství mléka: Dodávky: 250 000,0 tun

Celkové množství dodaného mléka registrovanými prvními kupujícími za období 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017: Dodávky: 1 996 723,7 tun

K 31. 8. 2017 bylo v systému evidováno 77 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 29 odbytových organizací a 48 zpracovatelů mléka. Dále 1578 producentů dodávajících prvnímu kupujícímu. Aktuálně působí na území České republiky 17 uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond