Informace SZIF k ekologicky významným prvkům s nárokem na osvobození od daně z nemovitostí

Informace SZIF k ekologicky významným prvkům s nárokem na osvobození od daně z nemovitostí

Zdroj: SZIF,  20.2.2020

Jako ekologicky významný prvek (EVP) s nárokem na osvobození od daně z nemovitostí lze použít EVP evidovaný v LPIS do 31.12.2019 (pokud evidujete po toto datu, použijete EVP až v přiznání podávaném následující rok)
EVP s právem osvobození:
– evidovaný v LPIS k 31.12.roku předcházejícímu podání přiznání k dani
– skupina dřevin (do 3000 m2), stromořadí, mez, travnatá údolnice, příkop, mokřad
– jedná se o samostatný prvek, který je součástí zemědělsky využívaných pozemků zapsaných v LPIS
– nelze uznat les přiléhající k zemědělské půdě
– nelze uznat skupinu dřevin na ploše půdy, která není evidována v LPIS

Podrobnosti v přiloženém materiálu nebo ZDE