Informace pro žadatele připravující datové sady LPIS

Informace pro žadatele připravující datové sady LPIS

20.4.2023

Z důvodu četných žádostí bude do předtiskové aplikace doplněna funkce kopie osevu z předchozí datové sady. Tato úprava bude nasazena 28.4.2023