Informace pro žadatele ohledně ukončení dodatečného doporučování ze zásobníku 10. a 11. kola

Informace pro žadatele ohledně ukončení dodatečného doporučování ze zásobníku 10. a 11. kola

Informace pro žadatele ohledně ukončení dodatečného doporučování ze zásobníku 10. a 11. kola (vybraných operací/záměrů)

V Praze dne 30. listopadu 2021
Ministerstvo zemědělství oznamuje, že s ohledem na stav čerpání rozpočtu je ukončeno doporučování projektů ze zásobníku projektů dle kap. 5.8 Obecných podmínek Pravidel, kterými se kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v případě následujících operací/záměrů 10. kola příjmu žádostí:

 

  • operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (všechny záměry)
  •  operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměry a) a d)

a v případě následujících operací/záměrů 11. kola příjmu žádostí:

  • operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměr a)
  • operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (všechny záměry)
  • operace 6.4.2 Podpora agroturistiky (oba záměry)

Nadále může být v případě disponibilních prostředků prováděno dodatečné doporučení v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, záměru b) z 10. kola a v operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura, záměru b) z 11. kola.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství