Informace pro žadatele o dotaci na zalesňování – závazky HRDP, EAFRD a PRV

Informace pro žadatele o dotaci na zalesňování – závazky HRDP, EAFRD a PRV

PRV – 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (závazky 2014 – 2019) – Žádost o péči a ukončení na rok 2020
EAFRD – II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007 – 2013) – Žádost o dotaci na náhradu na rok 2020
HRDP – Lesnictví (závazky 2004 – 2006) – Žádost o dotaci na náhradu na rok 2020

ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ NA SZIF DO 15.6.2020, PŘEDNOSTNĚ PŘES PORTÁL FARMÁŘE SZIF.

Bližší informace a odkazy na jednotlivé žádosti najdete v přiložených materiálech.