Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.c. – příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2023

Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.c. – příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2023

V Praze dne 30. listopadu 2022

Na Portálu farmáře jsou pro žadatele od 1. 12. 2022 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2023 pro dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR.

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 probíhá od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023.

Přílohy k žádosti o dotaci

a) Kladné vyjádření Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace k žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 3.c.

b) Prohlášení o zařazení podniku, které se dokládá prostřednictvím Portálu farmáře Fondu (sekce “Ostatní podání” → „Průřezové přílohy“).

Na Portálu Farmáře SZIF naleznou žadatelé Příručku k podání žádosti.

Nová podání → velká růžová ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.c.→ složka Příručky → zde jsou k dispozici Příručky pro žadatele.

Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF (szif.cz) → SZIF POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 3.c. → KE STAŽENÍ → Příručky.