Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybník

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybník

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

SZIF v Praze dne 13. května 2021

Rádi bychom Vás informovali o aktualizaci příručky k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci u dotačního programu 15. Při úpravě aplikace Rybníky a podání dokladů věnujte pozornost především kapitole 4. Formulář s doklady. Příručku naleznete na webových stránkách www.szif.cz nebo přímo na Portálu farmáře v souborech ke stažení pod záložkou dotačního programu 15.

Termín pro podání dokladů: od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021.