Informace pro žadatele na dotační program 8.F. pro sledované období 2021 (1. 10. 2020 – 30. 9. 2021)

Informace pro žadatele na dotační program 8.F. pro sledované období 2021 (1. 10. 2020 – 30. 9. 2021)

Zdroj SZIF:

V rámci blížícího se začátku nového sledovaného období 2021 pro dotační program 8.F. je nutné, aby žadatelé provedli aktualizaci svých Ozdravovacích programů/Plánů preventivních opatření. Šablony Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření pro nové sledované období 2021 (1. 10. 2020 – 30 9. 2021) jsou uvedeny jako odkaz níže. Prosíme žadatele o vyplnění a následné schválení Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření Krajskou veterinární správnou Státní veterinární správy ČR nejpozději do 30. 9. 2020.

Podoba daných dokumentů uvedených níže v odkazu je rovněž zveřejněna na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Národní dotace.

Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat
Plán preventivních opatření – Program biologické bezpečnosti hospodářství