Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2023

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2023

V Praze dne 24. února 2023 – Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o možnosti podání žádosti na dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy pro rok 2023.

Žádost o dotaci podává žadatel, který má schválený projekt Výběrovou komisí MZe pro rok 2023, a to elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2022 probíhá od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Příručku pro podání žádosti o dotaci naleznete na webových stránkách Fondu u dotačního programu 9.F.m. v části KE STAŽENÍ – Příručky ZDE.

Formuláře deníku konzultací pro 9.F.m.3. a prezenční listiny pro 9.F.m.2. a 9.F.m.4. na rok 2023 naleznete na webových stránkách Fondu u dotačního programu 9.F.m. v části KE STAŽENÍ – Formuláře/Vzory příloh/Důležité informace ZDE

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond