Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy 41.73 (SZP 2023-2027)

Informace pro žadatele k opatření Zalesňování zemědělské půdy 41.73 (SZP 2023-2027)

V Praze dne 3. května 2023 – Chtěli bychom informovat žadatele o možnosti podání Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace (dále jen „Ohlášení“) na opatření Zalesňování zemědělské půdy (dále jen „ZZP“) pro programové období 2023-2027.