Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

V Praze dne 14. ledna 2021

 Od 15.01.2021 do 01.02.2021 (včetně) mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 – dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované období 2021 (01.10.2020 – 30.09.2021).

Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci SZIF poskytuje – Národní dotace – Dotační programy –8.F. – Příručky umístěna příručka pro žadatele, které slouží k relevantnímu vyplnění a podání výše uvedené žádosti.

Příručku pro vyplnění žádosti o dotaci pro 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI lze stáhnout zde.

Na základě podání této žádosti o dotaci pro dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI budou žadatelům vydávána zálohová rozhodnutí. Doplatkové rozhodnutí bude poté žadatelům vydáváno po konci sledovaného období a po podání formuláře s doklady a odpovídajících příloh.

!!!Důležité upozornění pro žadatele!!!
Současně s žádostí o dotaci pro dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI budou žadatelé přikládat povinnou přílohu Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat. Bez přiložení této přílohy v relevantní podobě a množství není možné adekvátně a objektivně posoudit počet ozdravených ustájovacích míst uvedených v žádosti o dotaci na registračních číslech hospodářství, což může vést k prodloužení administrace dané žádosti a může mít vliv i na termín vydání patřičného zálohového rozhodnutí.

Zásady na rok 2021 ZDE

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond