Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka


Od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci 2022 – dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka.

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „SZIF poskytuje – Národní dotace – Národní dotace – Dotační programy – 20.D. – Ke stažení – Příručky“ je umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ PROKÁZÁNÍ NÁROKŮ NA DOTACI PRO ROK 2022 DOTAČNÍ PROGRAM 20.A, 20.C, 20.D, 20.E.“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci k výše zmíněnému dotačnímu programu.

Příručku pro vyplnění a podání formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci pro dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka lze stáhnout zde:

NOVĚ PRO ROK 2022:
Od 29. 09. 2022 bude na Portálu farmáře SZIF vyvěšen vzor Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře. Jedná se o povinnou přílohu k formuláři s doklady prokazující nárok na dotaci. Návod na vyplnění a umístění veterinárního potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „SZIF poskytuje – Národní dotace – Národní dotace – Dotační programy – 20.D. – Zpravodajství“.

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání dokladů poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.