Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.a. – příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci ….

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.a. – příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci ….

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.a. – příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2021

V Praze dne 1. října 2021 SZIF

Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci na dotační program 3.a. pro rok 2021.

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat v termínu od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Na Portálu Farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení › složka 3.a. › složka Příručky › je k dispozici příručka pro žadatele k podání dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 3.a.

Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) › SZIF POSKYTUJE › Národní dotace › Národní dotace › Dotační programy › 3.a. › KE STAŽENÍ › Příručky.

Při dokladů prokazujících nárok na dotaci je nutné postupovat následovně:

 1. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
 2. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

1. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů

 • Portál farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů › Výběr dotačního programu pro přípravu daňových a účetních dokladů pro rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.a.
 • Pro každý uplatňovaný doklad musí být v aplikaci vyplněny požadované údaje (aktivní/bílá pole) a vložen sken příslušného dokladu a dokladu o úhradě. Pole pro vyplnění údajů z dokladu se zobrazí po kliknutí na ikonu „+ Přidat nový“. Pole nad tabulkou jsou určeny pro filtrování již vyplněných dokladů.

2. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

 • Doklady prokazující nárok na dotaci se podávají na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Doklady prokazující nárok na dotaci › Rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.a.
 • Vyplněný formulář Prokázání nároku na dotaci musí žadatel uložit do svého PC ve formátu PDF a následně nahrát na Portál farmáře SZIF.

V případě, že žadatel nepoužil biologickou ochranu rostlin ze závažného důvodu, musí v termínu od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021 doložit Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin v rámci podání dokladů prokazujících nárok na dotaci. Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin musí žadatel doložit pro každou plodinu, kterou ve stávajícím 5letém závazku uvedl do žádosti, pokud u dané plodiny nepoužil biologickou ochranu rostlin. Na Potvrzení ÚKZÚZ o nepoužití biologické ochrany rostlin musí být daná plodina uvedena.

Změna v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů

 • Žadatel má možnost provést změnu již vyplněných údajů v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů.
 • Portál farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Změna v aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů › ikona Změna v aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů 2021 › ikona s dotačním programem 3.a.
 • Po provedení změny v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů musí žadatele podat změnu dokladů prokazujících nárok na dotaci.
 • Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení.

Změna dokladů prokazujících nárok na dotaci

 • Žadatel má možnost provést změnu již podaných dokladů prokazujících nárok na dotaci.
 • Změna dokladů prokazujících nárok na dotaci se podává na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Změna v dokladech prokazujících nárok na dotaci › rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.a. Žadatel dále postupuje stejně jako při podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.
 • Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení.