Informace pro žadatele k dotačnímu programu 19.B.a. – k příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 19.B.a. – k příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022

V Praze dne 21. prosince 2022

Na Portálu farmáře SZIF bude od 3. 1. 2023 spuštěn příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci u dotačního programu 19.B.a. pro rok 2022.

Zakládání daňových a účetních dokladů i mzdových nákladů do aplikace lze provádět ručním vyplňováním nebo za použití CSV souborů. Oba způsoby lze kombinovat.

Příručka pro přípravu účetních a daňových dokladů a mzdových nákladů v aplikaci je k dispozici na Portálu farmáře SZIF – Vpravo nahoře Nová podání – ikona Národní dotace – vlevo dole Soubory ke stažení – složka 19.B – složka Příručky. Zde je mimo jiné k dispozici i příručka pro podání dokladů za použití CSV souborů a vzorové excelové tabulky.

Tyto příručky a vzorové excelové tabulky lze nalézt také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) – SZIF POSKYTUJE – Národní dotace – Národní dotace – Dotační programy – 19.B – sekce KE STAŽENÍ – Příručky.

Kompletně vyplněný formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci se následně podává v termínu stanoveném v Zásadách pro rok 2022, tzn. v období od 3. 1. 2023 do 31. 1. 2023.