Informace pro žadatele k dotačnímu programu 19.A.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 19.A.

V Praze dne 5. května 2022 SZIF

Upozorňujeme žadatele dotačního programu týkajícího se podpory na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ na následující:

V rámci dotačního podprogramu 19.A.a. je dle AGRI pokynů, bodu 285, podpora poskytována na období maximálně pěti let a její výše musí činit maximálně 3000 EUR na příjemce ročně.

Pokud je tedy žadatel zapojen v programu pět let, nemá dále na dotaci nárok.

Pro žadatele dotačního podprogramu 19.A.a., kteří jsou v programu zapojeni méně než pět let a žadatele podprogramu 19.A.b.1., je od 2. 5. 2022 do 31. 5. 2022 na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro rok 2023.

Příručka pro vyplnění podání žádosti o dotaci 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu Q CZ je k dispozici na Portálu farmáře SZIF > vpravo nahoře Nová podání > ikona Národní dotace > vlevo dole Soubory ke stažení > složka 19.A. > složka Příručky


Tuto příručku lze nalézt také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) > SZIF POSKYTUJE > Národní dotace > Národní dotace > Dotační programy > 19.A. > sekce KE STAŽENÍ > Příručky